Voedingsadvies

Eerste consult: €55,00

  • Voedingsanamnese

  • Lichaamsanalyse

  • Voedingsplan

Tijdens dit consult zullen we eerst kennis met elkaar maken. Dit doe ik aan de hand van een voedingsanamnese. Hierbij overlopen we uw voedingsgewoontes. Daarnaast ga ik ook vragen stellen over uw persoonlijke leefsfeer. De vragen die ik stel, zullen erop gericht zijn om u beter te leren kennen. Hoe beter ik jou ken, hoe beter ik jou kan helpen. Nadat we hebben kennisgemaakt, voer ik een lichaamsanalyse uit. De lichaamsanalyse gebruik ik om de evolutie te kunnen opvolgen en bij te sturen waar nodig. Tijdens het eerste consult krijg je al een voorlopig voedingsplan mee.

Als u naar huis bent, begin ik allerlei zaken te berekenen. Ik ga na of je huidige voedingsgewoontes moeten worden bijgesteld. Hiervoor bereken ik je behoefte en vergelijk ik dit met de berekening van je huidige voedingsinname. Daarna stel ik een dagschema op dat zo dicht mogelijk aanleunt bij jou voedingsgewoonten, maar toch beter is voor jouw gezondheid.

Tweede consult: €35,00

  • Lichaamsanalyse

  • Evaluatie voedingsgewoonten

  • Dagschema overlopen

  • Voedingslijst overlopen

Het tweede consult starten we met een lichaamsanalyse. Hier kunnen we al eens bekijken of de eerste raadgevingen jou hebben verder geholpen. Daarna bespreken we hoe de afgelopen weken voor jou waren. Tot slot krijg je je dagschema. We overlopen de aanpassingen die ik heb doorgevoerd. De moeilijkheden die je denkt te krijgen en de eventuele oplossingen hiervoor. De voedingslijst is een document dat je meekrijgt om ervoor te zorgen dat je variatie in je voedingspatroon kan brengen. Ook deze overlopen we even, zodat je alles goed begrijpt.

Opvolgconsulten: €25,00

  • Lichaamsanalyse

  • Opvolging voedingsplan

De opvolgconsulten starten steeds met een lichaamsanalyse. Dit zorgt ervoor dat we de evolutie tijdens je hele traject kunnen opvolgen. Zo nodig stuur ik bij. Jij kan tijdens deze consulten problemen en/of obstakels met mij bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen die voor jou kunnen werken.

Indien het nodig blijkt te zijn stel ik een nieuw dagschema op. Ook dit dagschema leunt zo dicht mogelijk aan bij jou voedingspatroon van het moment.

Goed om te weten:

De bovenstaande consulten zijn toegelicht op een vermagering, maar je kan bij mij nog voor veel meer terecht. Heb je een intolerantie, allergie, weeg je te weinig of moet je een bepaalde voeding volgen van je dokter, dan ben je ook bij mij welkom. Kan ik je toch niet verder helpen, verwijs ik je met veel plezier door naar een andere collega van mij.